Calendrier de l'unité

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

Début des vacances scolaires

LOU : Grand camp

GAL : Camp

LOCAL : local loué

MOW : Grand camp

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

9

LOU : Grand camp

GAL : Camp

LOCAL : local loué

MOW : Grand camp

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

10

LOU : Grand camp

GAL : Camp

LOCAL : local loué

MOW : Grand camp

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

11

LOU : Grand camp

GAL : Camp

LOCAL : local loué

MOW : Grand camp

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

12

LOU : Grand camp

GAL : Camp

LOCAL : local loué

MOW : Grand camp

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

13

LOU : Grand camp

GAL : Camp

LOCAL : local loué

MOW : Grand camp

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

14

LOU : Grand camp

GAL : Camp

LOCAL : local loué

MOW : Grand camp

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

15

LOU : Grand camp

GAL : Camp

LOCAL : local loué

MOW : Grand camp

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

16

MOW : Grand camp

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

LOCAL : local non louable

17

MOW : Grand camp

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

LOCAL : local non louable

18

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

LOCAL : local non louable

19

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

LOCAL : local non louable

20

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

LOCAL : local non louable

21

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

LOCAL : local non louable

22

SALA : Grand camp

AKER : Grand Camp

LOCAL : local non louable

23

SALA : Post camp pour les 5ème

LOCAL : local louable

24

LOCAL : local louable

25

LOCAL : local louable

26

LOCAL : local louable

27

LOCAL : local louable

28

LOCAL : local louable

29

LOCAL : local louable

30

LOCAL : local louable

31

LOCAL : local louable

Samedi 8/7/2023 : Début des vacances scolaires (Unité)
Du 8/7/2023 au 15/7/2023 : Grand camp (Loustics)
Du 8/7/2023 au 15/7/2023 : Camp (Galapiats)
camp baladin (7 nuits)
Du 8/7/2023 au 15/7/2023 : local loué (Local)
Du 8/7/2023 au 17/7/2023 : Grand camp (Mowha)
Du 8/7/2023 au 22/7/2023 : Grand camp (Salamandre)
Du 8/7/2023 au 22/7/2023 : Grand Camp (Aker)
Du 16/7/2023 au 22/7/2023 : local non louable (Local)
Dimanche 23/7/2023 : Post camp pour les 5ème (Salamandre)
Du 23/7/2023 au 6/8/2023 : local louable (Local)
Télécharger les éphémérides